Företag

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är rygg och nackrelaterade
besvär samt huvudvärk. Minst åtta av tio svenskar får någon gång i livet besvär
med ryggen. Varje år kostar detta våra företag miljontals kronor i sjukfrånvaro.

Kiropraktisk friskvård är en lönsam investering för alla företag då frisk och
välmående personal leder till ett bättre fungerande företag. Avdrag får göras av
arbetsgivaren för förebyggande behandling och/eller rehabilitering av de anställda.

Båstad Kiropraktorklinik samarbetar bl. a med IM Röntgendiagnostik i Halmstad.
Detta ger snabb tillgång till bilddiagnostiska undersökningar så som röntgen, CT
och ultraljud när detta anses nödvändigt. Båstad Kiropraktorklinik har också avtal
med Falck Healthcare. Här har företaget ett abonnemang som ger de anställda
tillgång till behandling och rehabilitering.
Vi samarbetar även med flertalet försäkringsbolag.

Kontakta oss gärna på 0431-82 600 eller info@bastadkiropraktor.se för mer information.