Första besöket

Vid ditt första besök hos oss börjar du med att fylla i ett inskrivningsformulär. Vi lyssnar sedan på dig så att du får berätta hur besvären har uppstått och utvecklat sig. Vi går också igenom andra eventuella besvär som du har eller har haft. Det totala hälsotillståndet diskuteras och utvärderas också, allt för att kunna få en helhetsbild och kunna göra en noggrann utvärdering av ditt hälsotillstånd i stort så att vi kan hjälpa dig uppnå dina mål. Efter konsultationen görs en noggrann undersökning. Där ingår såväl de vanliga ortopediska och neurologiska testerna men framförallt en grundlig undersökning och analys av ryggraden. Beroende på konsultationen och undersökningen kan det föreligga skäl att göra vidare utredning. Det kan vara röntgenundersökning, MR eller ultraljud. Kiropraktorn kan i så fall remittera dig till dessa undersökningar.
Först efter att vi tagit del av och analyserat all information görs en bedömning om dina besvär är behandlingsbara hos oss. Skulle så inte vara fallet kommer du naturligtvis att remitteras vidare till en annan lämplig specialist. På Båstad Kiropraktorklinik använder vi inga mediciner, nålar eller utför kirurgiska ingrepp men vi har ett välfungerande samarbete med sjukvården i övrigt. Vi tar endast emot de patienter som vi tror att vi kan hjälpa.

Patientavgifter

Hos oss är all vård privat finansierad. Vi är en primär vårdgivare och du kan komma till oss direkt utan remiss. Nedan finner du våra patientavgifter för 2023. Vi accepterar endast kortbetalning på kliniken. Fakturering till företag och privatpersoner är möjlig.

Nybesök kiropraktor: 735:-

Återbesök kiropraktor: 565:-

Återbesök kiropraktor barn/ungdom upp till 18 år: 475:-

Stötvågsbehandling (utförs av kiropraktor): 565:-

Stötvågsbehandling + kiropraktisk behandling: 765:-

Medicinsk massageterapi 45 min: 745:- inkl. moms

Vårdkort finns att köpa vilket kan ge upp till 30 % rabatt på behandling.

Bilddiagnostik: debiteras separat beroende på undersökning. 

Friskvårdsbidrag

Hos oss kan du använda ditt friskvårdsbidrag. Du kan betala med Epassi om din arbetsgivare är ansluten. Kontakta oss eller din arbetsgivare för mer information.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. Båstad Kiropraktorklinik har samarbetsavtal med de flesta av landets försäkringsbolag bl.a Länsförsäkringar, SEB, Bliwa, DKV, Euroaccident med flera.

Företag

Vi erbjuder både sjukvårdande och friskvårdande behandling som är en lönsam investering för alla företag då frisk och välmående personal leder till ett bättre fungerande företag. Avdrag får göras av arbetsgivaren för förebyggande behandling och/eller rehabilitering av de anställda.