Forskning

Bevisat effektiv vård

Vi arbetar med metoder som har använts med gott resultat i över 100 år. Numera börjar även forskarna kunna styrka våra behandlingsresultat, och vi kan nu säga att vi utför evidensbaserad behandling. Detta betyder att kiropraktik har utvecklats enligt vetenskapliga principer och att det finns vetenskapligt stöd för det vi gör. Både inom den kiropraktiska professionen och utanför den, finns det idag granskande rapporter som slår fast att kiropraktisk vård är evidensbaserad, säker och effektiv. Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) kom 2001 med en rapport där vi kan läsa om kiropraktik:

  • den kiropraktiska forskningen har utvecklats starkt de senaste 10 åren och är av god kvalitet
  • det finns evidens för att kiropraktisk behandling ger smärtlindring vid akuta och kroniska ryggbesvär
  • det finns evidens att kiropraktisk behandling av kronisk ländryggssmärta ger bättre lindring än vanligt omhändertagande av allmänläkare, sängläge, smärtstillande medicin och massage.